Select Page

Cửa Hiệu Tinh Hoa 2018 mở lại từ 20/04-30/04

Cửa Hiệu Tinh Hoa 2018 mở lại từ 20/04-30/04

Đến hẹn lại lên, Cửa Hiệu Tinh Hoa 2018 đã được mở lại. Chúng ta cũng xem những trang phục Đa Sắc nào được bán bằng THL nha. Năm trước khá nhiều Đa Sắc của skin mặc định được bán bằng THL. Năm nay, mong Đa Sắc của những trang phục mình có sẽ lại được mở bán. Cùng Kỹ Năng Game ghé qua tý nào!

 

I. Thời gian mở Cửa Hiệu Tinh Hoa

Bắt đầu từ 20/04/2018 đến 30/04/2018

 

II. Đa Sắc

Thông thường, Đa Sắc có giá 20RP thì tại Cửa Hiệu Tinh Hoa nó có giá 2000THL thôi. Mau xem Đa Sắc của trang phục mình sở hữu có được bán không nha!

Nasus Hiệp Sĩ Đen Tai Ương Độc Khí
Nasus Hiệp Sĩ Đen Tai Ương Hỏa Thiêu
Nasus Hiệp Sĩ Đen Tai Ương Băng Phong
Karthus Thần Chết Tai Ương Độc Khí
Karthus Thần Chết Tai Ương Hỏa Thiêu
Karthus Thần Chết Tai Ương Băng Phong
Vayne Đồ Long Hỗn Mang Xanh
Vayne Đồ Long Hỗn Mang Đỏ
Vayne Đồ Long Hỗn Mang Bạc
Nami Tiểu Long Ngư Nguyên Tố Sương Khói
Nami Tiểu Long Ngư Nguyên Tố Tia Nắng
Nami Tiểu Long Ngư Nguyên Tố Chạng Vạng
Miss Fortune Giả Lập (Tử Tinh)
Miss Fortune Giả Lập (Lam Tinh)
Miss Fortune Giả Lập (Hoàng Tinh)
Miss Fortune Giả Lập (Lục Tinh)
Miss Fortune Giả Lập (Hồng Ngọc)
Teemo Thỏ Phục Sinh (Tử Tinh)
Teemo Thỏ Phục Sinh (Hồng Tinh)
Teemo Thỏ Phục Sinh (Lam Ngọc)
Yasuo Cao Bồi (Lục Bảo)
Yasuo Cao Bồi (Hồng Thạch)
Yasuo Cao Bồi (Nham Tinh)
Yasuo Cao Bồi (Lam Bảo)
Tristana Hỏa Tiễn Tinh Nghịch Xanh Thẫm
Tristana Hỏa Tiễn Tinh Nghịch Da Cam
Tristana Hỏa Tiễn Tinh Nghịch Tím
Zed Lôi Kiếm (Tử Tinh)
Zed Lôi Kiếm (Lam Tinh)
Zed Lôi Kiếm (Lục Bảo)
Zed Lôi Kiếm (Hồng Tinh)
Zed Lôi Kiếm (Hồng Ngọc)
Xin Zhao Triệu Tử Long (Tử Tinh)
Xin Zhao Triệu Tử Long (Lam Tinh)
Xin Zhao Triệu Tử Long (Lục Tinh)
Xin Zhao Triệu Tử Long (Hồng Tinh)
Xin Zhao Triệu Tử Long (Hồng Ngọc)
Teemo Thỏ Phục Sinh (Lam Tinh)
Riven Thỏ Ngọc (Thiên Thể)
Riven Thỏ Ngọc (Mắt Mèo)
Riven Thỏ Ngọc (Lục Bảo)
Riven Thỏ Ngọc (Hoa Cương)
Riven Thỏ Ngọc (Lam Bảo)
Riven Thỏ Ngọc (Tử Tinh)
Riven Thỏ Ngọc (Hồng Tinh)
Ezreal Thanh Lịch (Vẫn Thạch)
Ezreal Thanh Lịch (Nham Tinh)
Ezreal Thanh Lịch (Trân Châu)
Ezreal Thanh Lịch (Hồng Tinh)
Ezreal Thanh Lịch (Hồng Ngọc)
Ezreal Thanh Lịch (Sa Thạch)
Ezreal Thanh Lịch (Sọc)
Diana Hằng Nga (Tử Tinh)
Diana Hằng Nga (Lam Tinh)
Diana Hằng Nga (Nham Tinh)
Diana Hằng Nga (Trân Châu)
Diana Hằng Nga (Lục Tinh)
Diana Hằng Nga (Lam Ngọc)
Malphite Máy Móc (Mắt Mèo)
Malphite Máy Móc (Hoàng Tinh)
Malphite Máy Móc (Lục Bảo)
Malphite Máy Móc (Hoa Cương)
Malphite Máy Móc (Nham Tinh)
Malphite Máy Móc (Trân Châu)
Malphite Máy Móc (Sa Thạch)
Aatrox Máy Móc (Nham Tinh)
Aatrox Máy Móc (Trân Châu)
Aatrox Máy Móc (Tử Thạch)
Kha’Zix Máy Móc (Mắt Mèo)
Kha’Zix Máy Móc (Lục Bảo)
Kha’Zix Máy Móc (Trân Châu)
Kha’Zix Máy Móc (Hồng Tinh)
Kha’Zix Máy Móc (Lam Bảo)
Kha’Zix Máy Móc (Tử Thạch)
Rengar Máy Móc (Lam Tinh)
Rengar Máy Móc (Hoàng Tinh)
Rengar Máy Móc (Nham Tinh)
Rengar Máy Móc (Trân Châu)
Rengar Máy Móc (Hồng Ngọc)
Rengar Máy Móc (Tử Thạch)
Gangplank Hiểm Họa Không Gian (Nham Tinh)
Gangplank Hiểm Họa Không Gian (Trân Châu)
Gangplank Hiểm Họa Không Gian (Hồng Ngọc)
Gangplank Hiểm Họa Không Gian (Lam Bảo)
Gangplank Hiểm Họa Không Gian (Tử Thạch)
Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu (Trân Châu)
Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu (Hồng Ngọc)
Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu (Lam Bảo)
Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu (Nham Tinh)
Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu (Tử Thạch)
Darius Siêu Sao Úp Rổ (Tử Tinh)
Darius Siêu Sao Úp Rổ (Lam Tinh)
Darius Siêu Sao Úp Rổ (Mắt Mèo)
Darius Siêu Sao Úp Rổ (Hoàng Tinh)
Darius Siêu Sao Úp Rổ (Lục Bảo)
Braum Đồ Long (Tử Tinh)
Braum Đồ Long (Mắt Mèo)
Braum Đồ Long (Lục Bảo)
Braum Đồ Long (Nham Tinh)
Braum Đồ Long (Trân Châu)
Braum Đồ Long (Sa Thạch)
Poppy Chiến Thần (Tử Tinh)
Poppy Chiến Thần (Lục Bảo)
Poppy Chiến Thần (Nham Tinh)
Poppy Chiến Thần (Hồng Tinh)
Poppy Chiến Thần (Hồng Ngọc)
Poppy Chiến Thần (Lam Bảo)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Lam Tinh)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Hoàng Tinh)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Trân Châu)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Cầu Vồng)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Hồng Tinh)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Lam Bảo)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Tử Thạch)
Fiora Tiệc Bể Bơi (Lam Ngọc)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Mắt Mèo)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Hoàng Tinh)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Lục Tinh)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Hồng Tinh)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Hồng Ngọc)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Sa Thạch)
Lulu Tiệc Bể Bơi (Lam Ngọc)
Graves Tiệc Bể Bơi (Tử Tinh)
Graves Tiệc Bể Bơi (Hoàng Tinh)
Graves Tiệc Bể Bơi (Lục Bảo)
Graves Tiệc Bể Bơi (Hồng Ngọc)
Graves Tiệc Bể Bơi (Lam Bảo)
Graves Tiệc Bể Bơi (Lam Ngọc)
Fizz Biệt Đội Omega (Nham Tinh)
Fizz Biệt Đội Omega (Trân Châu)
Fizz Biệt Đội Omega (Tử Thạch)
Teemo Biệt Đội Omega (Nham Tinh)
Teemo Biệt Đội Omega (Trân Châu)
Teemo Biệt Đội Omega (Sa Thạch)
Tristana Biệt Đội Omega (Hoàng Tinh)
Tristana Biệt Đội Omega (Lục Bảo)
Tristana Biệt Đội Omega (Nham Tinh)
Tristana Biệt Đội Omega (Trân Châu)
Tristana Biệt Đội Omega (Lam Bảo)
Twitch Biệt Đội Omega (Nham Tinh)
Twitch Biệt Đội Omega (Trân Châu)
Twitch Biệt Đội Omega (Sa Thạch)
Veigar Biệt Đội Omega (Mắt Mèo)
Veigar Biệt Đội Omega (Lam Bảo)
Veigar Biệt Đội Omega (Tử Thạch)
Corki Giả Lập (Mắt Mèo)
Corki Giả Lập (Hoàng Tinh)
Corki Giả Lập (Nham Tinh)
Corki Giả Lập (Trân Châu)
Corki Giả Lập (Hồng Tinh)
Corki Giả Lập (Hồng Ngọc)
Corki Giả Lập (Lam Bảo)
Corki Giả Lập (Lam Ngọc)
Blitzcrank Trùm Phụ (Mắt Mèo)
Blitzcrank Trùm Phụ (Hoàng Tinh)
Blitzcrank Trùm Phụ (Trân Châu)
Blitzcrank Trùm Phụ (Cầu Vồng)
Blitzcrank Trùm Phụ (Hồng Tinh)
Blitzcrank Trùm Phụ (Hồng Ngọc)
Blitzcrank Trùm Phụ (Lam Bảo)
Blitzcrank Trùm Phụ (Lam Ngọc)
Draven Bình Luận Viên (Mắt Mèo)
Draven Bình Luận Viên (Nham Tinh)
Draven Bình Luận Viên (Trân Châu)
Draven Bình Luận Viên (Lam Bảo)
Draven Bình Luận Viên (Tử Thạch)
Master Yi Thiên Kiếm (Nham Tinh)
Master Yi Thiên Kiếm (Trân Châu)
Master Yi Thiên Kiếm (Hồng Tinh)
Master Yi Thiên Kiếm (Hồng Ngọc)
Master Yi Thiên Kiếm (Lam Ngọc)
Janna Tiên Kiếm (Lam Tinh)
Janna Tiên Kiếm (Lục Tinh)
Janna Tiên Kiếm (Hồng Tinh)
Janna Tiên Kiếm (Lam Bảo)
Talon Long Kiếm (Tử Tinh)
Talon Long Kiếm (Mắt Mèo)
Talon Long Kiếm (Lục Bảo)
Talon Long Kiếm (Nham Tinh)
Talon Long Kiếm (Trân Châu)
Talon Long Kiếm (Lam Bảo)

 

III. Biểu tượng Tí Nị

Biểu tượng chỉ được bán tại Cửa Hiệu Tinh Hoa với giá 2500 Tinh Hoa Lam. Đặc biệt, bạn có thể mua tặng cho bạn bè đấy.

 

IV. Vật phẩm khác

Ngoài Đa Sắc ra thì rất nhiều Items giá trị đang được mở bán tại Cửa Hiệu Tinh Hoa đấy:

Những vật phẩm giá trị bán bằng THL ở Cửa Hiệu Tinh Hoa

Những vật phẩm giá trị bán bằng THL ở Cửa Hiệu Tinh Hoa

 • Warwick URF: 150.000THL
 • Mẫu Mắt Kỳ Bí: 4.900THL (Mở ra mẫu mắt ngẫu nhiên trong những mẫu mắt có sẵn)
 • Biểu Tượng Kỳ Bí: 1.500THL (Mở ra biểu tượng ngẫu nhiên trong những biểu tượng có sẵn)
 • Mẫu Mắt Tinh Hoa: 6.000THL
 • Biểu Cảm Mưa Đi Mưa Đi: 50.000THL
 • Biểu Cảm Túi Tiền: 75.000THL
 • Biểu Tượng Kỵ Sĩ Đá Quý + 1 Đá Quý: 50.000THL
 • Biểu Tượng Hoàng Tử Đá Quý + 1 Đá Quý: 75.000THL
 • Biểu Tượng Quốc Vương Đá Quý + 1 Đá Quý: 100.000THL

 

V. Lưu ý

 • Giới hạn với vật phẩm Kỳ Bí mua cho bản thân là 20 vật phẩm/ngày (bao gồm cả biểu tượng, mẫu mắt, biểu tượng Tí Nị, trang phục)
 • Giới hạn với vật phẩm Kỳ Bí tặng bạn bè là 10 vật phẩm/ngày (bao gồm cả biểu tượng, mẫu mắt, biểu tượng Tí Nị, trang phục)

 

Vui thôi đừng vui quá. Tuy bán bằng THL nhưng không phải ai cũng dư dả đâu. Nhớ xem mình có bao nhiêu để chi tiêu hợp lý nha. Bạn thấy Cửa Hiệu Tinh Hoa 2018 thế nào? Đừng quên rằng Thẻ Đổi Tên 99RPThẻ Tăng XP đang được giảm giá 50% trong Cửa Hàng đấy.

About The Author

Chiko

Chiko gamer tại Kỹ Năng Game, chia sẻ cách chơi Liên Minh Huyền Thoại, tin tức lmht, tiêu điểm tướng, cosplay lol League of Legends

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ủng hộ Kỹ Năng Game