Select Page

Lịch thi đấu và kết quả Khu Vực Đại Chiến Rift Rivals 2017

Lịch thi đấu và kết quả Khu Vực Đại Chiến Rift Rivals 2017

Rift Rivals 2017 đang cực nóng tại cả 13 khu vực. Chúng ta cùng cập nhật lịch thi đấu và kết quả 5 giải đấu cùng KNG nha! Kết quả Purple Rift 2017 đã được cập nhật ở bài viết khác. Cập nhật 08/07/2017

Lưu ý: Thời gian đã được chuyển về Việt NamI. Khu Vực Thái Bình Dương Đại Chiến Purple Rift 2017 (GPL – LJL – OPL)

Khu Vực Thái Bình Dương Đại Chiến Purple Rift Rivals 2017 Đông Nam Á - Nhật Bản - Châu Đại Dương (GPL - LJL - OPL)

Khu Vực Thái Bình Dương Đại Chiến Purple Rift Rivals 2017 Đông Nam Á – Nhật Bản – Châu Đại Dương (GPL – LJL – OPL)

1. 03/07/2017

15h GAM vs DW

GIGABYTES Marines – GAM (GPL) 1-0 Dire Wolves – DW (OPL)

16h LGC vs DFM

Legacy Esports – LGC (OPL) 0–1 Detonation Focusme – DFM (LJL)

17h USG vs MSK

Unsold Stuff Gaming – USG (LJL) 1–0 Mineski – MSK (GPL)

18h DW vs RPG

Dire Wolves – DW (OPL) 1– 0 Rampage – RPG (LJL)

19h DFM vs ASC

Detonation Focusme – DFM (LJL) 1–0 Ascension Gaming – ASC (GPL)

Xem lại Purple Rift 2017 ngày 1

2. 04/07/2017

15h MSK vs SIN

Mineski (MSK) 0–1 Sin Gaming

16h GAM vs RPG

GIGABYTE Marines (GAM) 0–1 Rampage (RPG)

17h ASC vs LGC

Ascension 0–1 Legacy

18h SIN vs USG

Sin Gaming 0–1 Unsold Stuff Gaming

Xem lại Purple Rift 2017 ngày 2

3. Bán Kết GPL vs OPL 05/07/2017

15h Bán Kết 1 MSK vs SIN

Mineski 0–1 Sin Gaming

16h Bán Kết 2 ASC vs SIN

Ascension Gaming 0–1 Sin Gaming

17h Bán Kết 3 GAM vs SIN

GIGABYTE Marines 1–0 Sin Gaming

18h Bán Kết 4 GAM vs LGC

GIGABYTE Marines 1–0 Legacy Esports

19h Bán Kết 5 GAM vs DW

GIGABYTE Marines 1–0 Dire Wolves

Xem lại Bán Kết Purple Rift 2017

4. Chung Kết GPL vs LJL 06/07/2017

15h MSK vs USG

Mineski 0-1 Unsold Stuff Gaming

16h ASC vs DFM

Ascension 0-1 Detonation Focusme

17h GAM vs RPG

GIGABYTE Marines 1-0 Rampage

18h GAM vs RPG

GIGABYTE Marines 0-1 Rampage

Xem lại Chung Kết Purple Rift 20175. Bảng Xếp hạng Purple Rift 2017

Khu Vực Đông Nam Á (GPL)

1. GIGABYTE Marines (GAM) 11

2. Ascension Gaming (ASC) 02

2. Mineski (MSK) 02

Khu Vực Châu Đại Dương (OPL)

1. Sin Gaming (SIN) 11

1. LG Dire Wolves (DW) 11

1. Legacy eSports (LGC) 11

Khu Vực Nhật Bản (LJL)

1. Detonation Gaming (Detonation Focusme – DFM) 20

1. Unsold Stuff Gaming (USG) 20

3. Rampage 11

Như vậy khu vực LJL đã lên ngôi vô địch Khu Vực Đại Chiến Purple Rift 2017

II. Khu vực Bắc Mỹ – Châu Âu Đại Chiến Blue Rift 2017 (NA LCS – EU – LCS)

Khu Vực Bắc Mỹ - Châu Âu Đại Chiến Blue Rift Rivals 2017 NA LCS EU LCS

Khu Vực Bắc Mỹ – Châu Âu Đại Chiến Blue Rift Rivals 2017 NA LCS EU LCS

1. 05/07/2017

22h Team SoloMid vs G2 Esports

Team SoloMid 1-0 G2 Esports

23h Fnatic vs Phoenix1

Fnatic 1-0 Phoenix1

0h G2 Esports vs Cloud9

G2 Esports 1-0 Cloud9

1h Unicorns of Love vs Phoenix1

Unicorns of Love 0-1 Phoenix1

2h Cloud9 vs Fnatic

Cloud9 1-0 Fnatic

3h Team SoloMid vs Unicorns of Love

Team SoloMid 1-0 Unicorns of Love

Xem lại Blue Rift 2017 ngày 1

2. 06/07/2017

22h C9 vs UOL

C9 0-1 UOL

23h G2 vs P1

G2 0-1 P1

0h TSM vs FNC

TSM 1-0 FNC

1h C9 vs G2

C9 1-0 G2

2h P1 vs FNC

P1 0-1 FNC

3h UOL vs TSM

UOL 1-0 TSM

Xem lại Blue Rift 2017 ngày 2

3. 07/07/2017

22h P1 vs G2

P1 1-0 G2

23h UOL vs C9

UOL 1-0 C9

0h FNC vs TSM

FNC 0-1 TSM

1h P1 vs UOL

P1 1-0 UOL

2h FNC vs C9

FNC 0-1 C9

3h G2 vs TSM

G2 0-1 TSM

Xem lại Blue Rift 2017 ngày 3

4. Chung Kết 08/07/2017

23h TSM vs UoL (Bo5)

TSM 3-0 UoL (Bo5)

Xem lại Chung Kết Blue Rift5. Bảng Xếp Hạng Blue Rift 2017

Khu Vực Bắc Mỹ (NA LCS)

1. Team SoloMid (TSM) 51

2. Phoenix1 (P1) 42

3. Cloud9 (C9) 33

Khu Vực Châu Âu (EU LCS)

1. Unicorns of Love (UoL) 33

2. Fnatic (FNC) 24

3. G2 Esports (G2) 15

Như vậy khu vực Bắc Mỹ NA LCS đã lên ngôi vô địch Khu Vực Đại Chiến Blue Rift 2017

III. Khu Vực Hàn Quốc – Đài Loan – Trung Quốc Red Rift 2017 (LCK – LMS – LPL)

Khu Vực Hàn Quốc - Đài Loan - Trung Quốc Đại Chiến Red Rift Rivals 2017 LCK LMS LPL

Khu Vực Hàn Quốc – Đài Loan – Trung Quốc Đại Chiến Red Rift Rivals 2017 LCK LMS LPL

1. 06/07/2017

13h JT vs SSG

JT 0-1 SSG

14h MVP vs OMG

MVP 0-1 OMG

15h SSG vs EDG

SSG 1-0 EDG

16h M17 vs OMG

M17 1-0 OMG

17h AHQ vs RNG

AHQ 0-1 RNG

18h FW vs SKT

FW 0-1 SKT

Xem lại Red Rift ngày 1

2. 07/07/2017

13h M17 vs MVP

M17 0-1 MVP

14h KT vs RNG

KT 1-0 RNG

15h JT vs EDG

JT 1-0 EDG

16h FW vs WE

FW 1-0 WE

17h AHQ vs KT

AHQ 1-0 KT

18h SKT vs WE

SKT 1-0 WE

Xem lại Red Rift ngày 2

3. Bán Kết 08/07/2017

LMS 23 LPL

15h JT vs WE

JT 0-1 WE

16h FW vs OMG

FW 1-0 OMG

17h AHQ vs EDG

AHQ 1-0 EDG

18h M17 vs RNG

M17 0-1 RNG

19h FW vs WE

FW 0-1 WE

Xem lại Bán Kết Red Rift

4. Chung Kết 09/07/2017

LCK 13 LPL

15h SSG vs EDG

SSG 0-1 EDG

16h SKT vs WE

SKT 0-1 WE

17h KT vs OMG

KT 1-0 OMG

18h MVP vs RNG

MVP 0-1 RNG

Xem lại Chung Kết Red Rift5. Bảng Xếp Hạng Red Rift 2017

Khu Vực Hàn Quốc (LCK)

1. Samsung Galaxy (SSG) 20

1. SK Telecom T1 (SKT) 20

3. KT Rolster (KT) 11

3. Team MVP (MVP) 11

Khu Vực Trung Quốc (LPL)

1. Royal Never Give Up (RNG) 11

1. OMG 11

3. Team WE (WE) 02

3. EDward Gaming (EDG) 02

Khu Vực Đài Loan (LMS) TW/HK/MO

1. Machi 17 (M17) 11

1. J Team (JT) 11

1. Flash Wolves (FW) 11

1. ahq e-Sports Club (AHQ) 11

Như vậy khu vực Trung Quốc LPL đã lên ngôi vô địch Khu Vực Đại Chiến Red Rift 2017

IV. Khu Vực Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc Lập – Thổ Nhĩ Kỳ Green Rift 2017 (LCL – TCL)

Khu Vực Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc Lập - Thổ Nhĩ Kỳ Đại Chiến Green Rift 2017 (LCL - TCL)

Khu Vực Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc Lập – Thổ Nhĩ Kỳ Đại Chiến Green Rift 2017 (LCL – TCL)

1. 06/07/2017

19h SUP vs VP

SUP 1-0 VP

20h VS vs CRW

VS 0-1 CRW

21h M19 vs FB

M19 0-1 FB

22h VEG vs AUR

VEG 1-0 AUR

23h FB vs VS

FB 1-0 VS

2. 07/07/2017

19h M19 vs CRW

M19 0-1 CRW

20h VEG vs SUP

VEG 1-0 SUP

21h VP vs AUR

VP 0-1 AUR

22h FB vs VEG

FB 1-0 VEG

23h VS vs SUP

VS 0-1 SUP

3. 08/07/2017

18h AUR vs M19

AUR 1-0 M19

19h CRW vs VEG

CRW 1-0 VEG

20h AUR vs VS

AUR 1-0 VS

21h FB vs VP

FB 1-0 VP

22h SUP vs M19

SUP 1-0 M19

23h CRW vs VP

CRW 0-1 VP

4. 09/07/2017

23h FB vs VEG

FB 3-0 VEG5. Bảng Xếp Hạng Green Rift 2017

Khu Vực Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc Lập (LCL) CIS/Russia

1. Vega Squadron (VS) 22

2. Virtus.pro (VP) 13

3. M19 04

3. Vaevictis eSports (VEG) 04

Khu Vực Thổ Nhĩ Kỳ (TCL)

1. 1907 Fenerbahçe (FB) 40

2. CREW eSports (CRW) 31

2. BAU SuperMassive (SUP) 31

2. Team Aurora (AUR) 31

Như vậy khu vực Thổ Nhĩ Kỳ TCL đã lên ngôi vô địch Khu Vực Đại Chiến Green Rift Rivals 2017

V. Khu Vực Bắc Mỹ Latinh – Brazil – Nam Mỹ Latinh Yellow Rift 2017 (LLN – CBLOL – CLS)

Khu Vực Bắc Mỹ Latinh - Brazil - Nam Mỹ Latinh Đại Chiến Yellow Rift 2017 (LLN - CBLOL - CLS)

Khu Vực Bắc Mỹ Latinh – Brazil – Nam Mỹ Latinh Đại Chiến Yellow Rift 2017 (LLN – CBLOL – CLS)

1. 06/07/2017

3h LYN vs ISG

LYN 1-0 ISG

4h JTH vs RED

JTH 0-1 RED

5h KST vs FG

KST 0-1 FG

6h ISG vs JTH

ISG 1-0 JTH

7h LYN vs KST

LYN 0-1 KST

8h FG vs RED

FG 1-0 RED

2. 07/07/2017

3h RED vs ISG

RED 1-0 ISG

4h KST vs JTH

KST 1-0 JTH

5h FG vs LYN

FG 0-1 LYN

6h ISG vs KST

ISG 0-1 KST

7h RED vs LYN

RED 1-0 LYN

8h JTH vs FG

JTH 0-1 FG

3. 08/07/2017

CBLoL 32 LLN

3h KST vs LYN

KST 0-1 LYN

4h RED vs JTH

RED 1-0 JTH

5h KST vs JTH

KST 1-0 JTH

6h RED vs LYN

RED 0-1 LYN

7h KST vs LYN

KST 1-0 LYN

4. 09/07/2017

CLS 23 CBLoL

3h FG vs KST

FG 0-1 KST

4h ISG vs RED

ISG 1-0 RED

5h FG vs RED

FG 0-1 RED

6h ISG vs KST

ISG 1-0 KST

7h ISG vs RED

ISG 0-1 RED

5. Bảng Xếp Hạng Yellow Rift 2017

Khu Bắc Mỹ Latinh (LLN)

1. Lyon Gaming (LYN) 22

2. Just Toys Havoks (JTH) 04

 

Khu Vực Brazil (CBLoL)

1. Keyd Stars (KST) 31

2. RED Canids (RED) 22

Khu Vực Nam Mỹ Latinh (CLS)

1. Furious Gaming (FG) 31

2. Isurus Gaming (ISG) 22

 

Như vậy khu vực Brazil CBLoL đã lên ngôi vô địch Khu Vực Đại Chiến Yellow Rift Rivals 2017

Bạn có muốn biết RR 2017 là gì?

About The Author

Chiko

Chiko gamer tại Kỹ Năng Game, chia sẻ cách chơi Liên Minh Huyền Thoại, tin tức lmht, tiêu điểm tướng, cosplay lol League of Legends

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ủng hộ Kỹ Năng Game