Select Page

Category: Ngọc Tái Tổ Hợp

Ngọc Tái Tổ Hợp (Lò Luyện Ngọc cũ) (Runes Reforged) là sự kết hợp giữa Bảng Ngọc và Bảng Bổ Trợ với Điểm Then Chốt được thay thế bằng Ngọc Siêu Cấp. Đồng thời, Ngọc Siêu Cấp sẽ là nguồn sức mạnh to lớn, quyết định đến lối chơi của bạn trong trận đấu.

Loading

Ủng hộ Kỹ Năng Game