Select Page

Nhiệm vụ sự kiện Thế Giới Giả Lập 2017

Nhiệm vụ sự kiện Thế Giới Giả Lập 2017

Sự kiện chào mừng sinh nhật 5 Năm Liên minh Huyền Thoại năm nay sẽ có chủ đề Thế Giới Giả Lập. Để tham gia bạn cần hoàn thành những nhiệm vụ để mở khóa biểu tượng. Trang bị biểu tượng để hoàn thành những nhiệm vụ tiếp theo. Cùng Kỹ Năng Game tìm hiểu nha!

I. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ sự kiện

Bắt đầu từ 11/08 đến 23:59 ngày 25/08

II. Hệ thống nhiệm vụ Thế Giới Giả Lập

0. Nhiệm vụ Kẻ Xấu Thống Trị!

Nhiệm vụ: Chiến thắng 1 trận ghép đội PvP

Phần thưởng: Biểu tượng lên cấp Biểu tượng Thăng Cấp và mở khóa chuỗi nhiệm vụ Trò Chơi Bắt Đầu: Blitzcrank Trò Chơi Bắt Đầu: Veigar

1. Trò Chơi Bắt Đầu: Blitzcrank (miễn phí)

 • Nhiệm vụ 1: Thắng 3 trận ghép đội với 8 hỗ trợ mỗi trận.

Phần thưởng: 10 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 2: Có 50 hỗ trợ. Thắng 2 trận ghép đội.

Phần thưởng: 20 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 3: Thắng 5 trận ghép đội. Có 75 hỗ trợ.

Phần thưởng: 30 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 4: Thắng 1 trận ghép đội có Blitzcrank ở một trong hai bên.

Phần thưởng: 40 Vé Giả Lập

2. Trò Chơi Bắt Đầu: Veigar (miễn phí)

 • Nhiệm vụ 1: Ăn 500 lính. Thắng trận ghép đội.

Phần thưởng: 10 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 2: Ăn 600 lính. Thắng 4 trận Summoner’s Rift và ăn 100 lính.

Phần thưởng: 20 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 3: Thắng 5 trận Summoner’s Rift trong đó cả đội ăn 350 lính.

Phần thưởng: 30 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 4: Thắng 1 trận ghép đội có Veigar ở một trong hai bên.

Phần thưởng: 40 Vé Giả Lập

Lưu ý: Nhiệm vụ 1 và 2 bạn được làm miễn phí, nhiệm vụ khác bạn cần mua Thẻ Hầm Ngục hay Thẻ Hầm Ngục Tí Hon để mở khóa chuỗi nhiệm vụ.

3. Trò Chơi Bắt Đầu: Brand

 • Nhiệm vụ 1: Thắng 3 trận Summoner’s Rift trong vòng dưới 40 phút mỗi trận.

Phần thưởng: 20 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 2: Thắng 3 trận Summoner’s Rift với hạ gục hoặc 15 hỗ trợ.

Phần thưởng: 20 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 3: Thắng 3 trận Summoner’s Rift PvP trong vòng dưới 35 phút mỗi trận.

Phần thưởng: 30 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 4: Thắng 1 trận ghép đội có Brand ở một trong hai bên.

Phần thưởng: 40 Vé Giả Lập

4. Trò Chơi Bắt Đầu: Ziggs

 • Nhiệm vụ 1: Ăn 200 lính. Có 20 hạ gục và/hoặc hỗ trợ. Thắng 2 trận ghép đội.

Phần thưởng: 20 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 2: Thắng 2 trận ghép đội với ít nhất 50 chỉ số lính và 8 hạ gục và/hoặc hỗ trợ.

Phần thưởng: 20 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 3: Có 50 hạ gục và/hoặc hỗ trợ khi PvP. Thắng 4 trận ghép đội PvP.

Phần thưởng: 30 Vé Giả Lập

 • Nhiệm vụ 4: Thắng 1 trận ghép đội có Ziggs ở một trong hai bên.

Phần thưởng: 40 Vé Giả Lập

5. Trò Chơi Bắt Đầu: Malzahar

 • Nhiệm vụ 1: Thắng 3 trận Summoner’s Rift và kiếm 10000 vàng.

Phần thưởng: 1 Ngọc Thường

 • Nhiệm vụ 2: Kiếm 75000 vàng. Thắng 3 trận ghép đội PvP.

Phần thưởng: 1 Ngọc Thường

 • Nhiệm vụ 3: Thắng 2 trận Summoner’s Rift và cả đội kiếm 50000 vàng.

Phần thưởng: 1 Ngọc Hiếm

 • Nhiệm vụ 4: Thắng 1 trận ghép đội có Malzahar ở một trong hai bên.

Phần thưởng: 1 Ngọc Vô Cực

6. Nhiệm vụ Thường Nhật

 • Mỗi ngày làm 1 lần
 • Nhiệm vụ: Thắng 1 trận ghép đội
 • Phần thưởng: 10 Vé Giả Lập

Lưu ý: Những nhiệm vụ sau bạn cần trang bị biểu tượng Giả Lập bất kỳ khi làm nhiệm vụ. Bao gồm:

Biểu tượng Giả Lập

Biểu tượng Giả Lập

Lưu ý: Vé Giả lập có thể kiếm được ngoài làm nhiệm vụ, bằng cách mua Rương Hextech hoặc các gói Hextech trong Cửa Hàng. Vé Giả Lập sẽ tự động biến mất vào lúc 13:59 ngày 12/09

III. Những vật phẩm sự kiện

1. Thẻ Hầm Ngục Thẻ Hầm Ngục

 • Giá 200RP
 • Bao gồm:

Mẫu mắt Poro Giả Lập
Biểu tượng Poro Giả Lập
01 Đá Quý
01 Ngọc Thường
Chuỗi nhiệm vụ Trò Chơi Bắt Đầu: Brand
Chuỗi nhiệm vụ Trò Chơi Bắt Đầu: Malzahar
Chuỗi nhiệm vụ Trò Chơi Bắt Đầu: Ziggs
Nhiệm Vụ Thường Nhật

2. Thẻ Hầm Ngục Tí Hon Thẻ Hầm Ngục Tí Hon

 • Giá 50RP
 • Bao gồm:

Mẫu mắt Poro Giả Lập
Nhiệm Vụ Thường Nhật

3. Vé Giả Lập Vé Giả Lập

Được dùng để đổi những vật phẩm sau:

Vật phẩm đổi bằng Vé Giả Lập

Vật phẩm đổi bằng Vé Giả Lập

 • 10 Tinh Hoa Lam: 10 Vé Giả Lập
 • 1 Mảnh Chìa Khóa: 40 Vé Giả Lập
 • 1 Biểu tượng Baron Trùm Phụ (Kèm biểu cảm sự kiện): 80 Vé Giả Lập
 • 1 Ngọc Thường: 80 Vé Giả Lập
 • 1 Ngọc Hiếm: 120 Vé Giả Lập
 • 1 Ngọc Vô Cực: 150 Vé Giả Lập

4. Ngọc

 •  Ngọc Thường Ngọc Thường: 01 Mảnh Tướng, Mảnh Trang phục hoặc Biểu tượng Anh hùng. Có cơ hội rơi thêm Ngọc Thường, Đá Quý hoặc Mảnh Annie Công Nghệ.

Giá: 80 Vé Giả Lập hoặc 29RP hoặc gói 10+1 290RP

 • Ngọc Hiếm Ngọc Hiếm: 01 Mảnh Trang phục. Có cơ hội rơi thêm Ngọc Hiếm, Đá Quý hoặc Mảnh Darius Hiểm Họa Không Gian.

Giá: 120 Vé Giả Lập hoặc 49RP hoặc gói 10+1 490RP

 • Ngọc Vô Cực Ngọc Vô Cực: 01 Mảnh Trang phục Di Sản. Có cơ hội rơi thêm Ngọc Vô Cực, hai Đá Quý, hoặc Mảnh Hecarim Thánh Kỵ Sĩ.

Giá: 150 Vé Giả Lập hoặc 59RP hoặc gói 10+1 590RP

Lưu ý: Nếu phá đảo toàn bộ các nhiệm vụ trong thời gian quy định (trước 23:59 ngày 25/08), bạn sẽ mở khóa được một biểu tượng bí mật biểu tượng bí mật

Hãy mau tham gia để kiếm về những trang phục cực hot từ những viên Ngọc nha! Đừng quên, đổi vật phẩm từ Vé Giả Lập trước 13:59 ngày 12/09 đấy. Những sự kiên lmht mới nhất luôn được cập nhật tại KNG!

About The Author

Chiko

Chiko gamer tại Kỹ Năng Game, chia sẻ cách chơi Liên Minh Huyền Thoại, tin tức lmht, tiêu điểm tướng, cosplay lol League of Legends

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ủng hộ Kỹ Năng Game