Select Page

Danh sách bộ trang bị

Danh sách bộ trang bị

I. Trang bị trên bản đồ Summoner’s Rift

Măt Vật Tổ (Phụ kiện)
Mắt Vật Tổ (Phụ kiện)
Giá: 0 (0)

Thấu Kính Biến Đổi
Thấu Kính Biến Đổi
Giá: 0 (0)

Oracle Biến Đổi
Oracle Biến Đổi
Giá: 0 (0)

Bình Máu
Bình Máu
Giá: 50 (50)

Mắt Kiểm Soát
Mắt Kiểm Soát
Giá: 75 (75)

Bùa Tiên
Bùa Tiên
Giá: 125 (125)

Ngọc Lục Bảo
Ngọc Lục Bảo
Giá: 150 (150)

Thuốc Tái Sử Dụng
Thuốc Tái Sử Dụng
Giá: 150 (150)

Giày Thường
Giày Thường
Giá: 300 (300)

Giáp Lụa
Giáp Lụa
Giá: 300 (300)

Dao Găm
Dao Găm
Giá: 300 (300)

Lam Ngọc
Lam Ngọc
Giá: 350 (350)

Kiếm Dài
Kiếm Dài
Giá: 350 (350)

Bùa Thợ Săn
Bùa Thợ Săn
Giá: 350 (350)

Rựa Thợ Săn
Rựa Thợ Săn
Giá: 350 (350)

Phong Ấn Hắc Ám
Phong Ấn Hắc Ám
Giá: 350 (350)

Đồng Xu Cổ Đại
Đồng Xu Cổ Đại
Giá: 350 (350)

Khiên Cổ Vật
Khiên Cổ Vật
Giá: 350 (350)

Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
Giá: 350 (350)

Thuốc Của Thợ Săn
Thuốc Của Thợ Săn
Giá: 400 (250)

Nhẫn Doran
Nhẫn Doran
Giá: 400 (400)

Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
Giá: 400 (400)

Găng Tay Gai
Găng Tay Gai
Giá: 400 (400)

Sách Cũ
Sách Cũ
Giá: 435 (435)

Khiên Doran
Khiên Doran
Giá: 450 (450)

Kiếm Doran
Kiếm Doran
Giá: 450 (450)

Lưỡi Hái
Lưỡi Hái
Giá: 450 (450)

Áo Vải
Áo Vải
Giá: 450 (450)

Elixir of Iron
Dược Phẩm Cứng Cáp
Giá: 500 (500)

Dược Phẩm Phẫn Nộ
Dược Phẩm Phẫn Nộ
Giá: 500 (500)

Dược Phẩm Thuật Pháp
Dược Phẩm Thuật Pháp
Giá: 500 (500)

Bình Thuốc Biến Dị
Bình Thuốc Biến Dị
Giá: 500 (350)

Dao Đạo Tặc
Dao Đạo Tặc
Giá: 500 (150)

Đồng Hồ Ngưng Đọng
Đồng Hồ Ngưng Đọng
Giá: 600 (600)

Vòng Tay Pha Lê
Vòng Tay Pha Lê
Giá: 650 (100)

Áo Choàng Bạc
Áo Choàng Bạc
Giá: 720 (270)

Dị Vật Tai Ương
Dị Vật Tai Ương
Giá: 800 (550)

Cốc Hài Hòa
Cốc Hài Hòa
Giá: 800 (100)

Hỏa Ngọc
Hỏa Ngọc
Giá: 800 (400)

Giáp Lưới
Giáp Lưới
Giá: 800 (500)

Mảnh Vỡ Kircheis
Mảnh Vỡ Kircheis
Giá: 800 (500)

Áo Choàng Tím
Áo Choàng Tím
Giá: 800 (800)

Gươm Đồ Tể
Gươm Đồ Tể
Giá: 800 (450)

Mề Đay Nomad
Mề Đay Nomad
Giá: 850 (350)

Nanh Băng
Nanh Băng
Giá: 850 (375)

Vòng Tay Targon
Vòng Tay Targon
Giá: 850 (350)

Linh Hồn Lạc Lõng
Linh Hồn Lạc Lõng
Giá: 850 (415)

Gậy Bùng Nổ
Gậy Bùng Nổ
Giá: 850 (850)

Nước Mắt Nữ Thần
Nước Mắt Nữ Thần
Giá: 850 (375)

Cuốc Chim
Cuốc Chim
Giá: 875 (875)

Giày Cơ Động
Giày Cơ Động
Giá: 900 (600)

Giày Bạc
Giày Bạc
Giá: 900 (600)

Giày Khai Sáng Ionia
Giày Khai Sáng Ionia
Giá: 900 (600)

Huyết Trượng
Huyết Trượng
Giá: 900 (550)

Tàn Tích Của Bami
Tàn Tích Của Bami
Giá: 900 (500)

Áo Choàng Khủng Long
Áo Choàng Khủng Long
Giá: 900 (450)

Khiên Mãnh Sư
Khiên Mãnh Sư
Giá: 900 (250)

Sách Quỷ
Sách Quỷ
Giá: 900 (465)

Đai Khổng Lồ
Đai Khổng Lồ
Giá: 1000 (600)

Giáp Cai Ngục
Giáp Cai Ngục
Giá: 1000 (400)

Gươm Truy Tung
Gươm Truy Tung
Giá: 1000 (300)

Đao Đụng Độ
Đao Đụng Độ
Giá: 1000 (300)

Cung Gỗ
Cung Gỗ
Giá: 1000 (400)

Diệt Khổng Lồ
Diệt Khổng Lồ
Giá: 1000 (650)

Thủy Kiếm
Thủy Kiếm
Giá: 1050 (700)

Súng Hextech
Súng Hextech
Giá: 1050 (180)

Lá Chắn Quân Đoàn
Lá Chắn Quân Đoàn
Giá: 1100 (300)

Đá Vĩnh Hằng
Đá Vĩnh Hằng
Giá: 1100 (350)

Giày Cuồng Nộ
Giày Cuồng Nộ
Giá: 1100 (500)

Sorcerer's Shoes
Giày Pháp Sư
Giá: 1100 (800)

Giày Ninja
Giày Ninja
Giá: 1100 (500)

Giày Thủy Ngân
Giày Thủy Ngân
Giá: 1100 (350)

Kiếm Chích
Kiếm Chích
Giá: 1100 (500)

Búa Chiến Caufield
Búa Chiến Caufield
Giá: 1100 (400)

Dao Hung Tàn
Dao Hung Tàn
Giá: 1100 (400)

Giáp Tay Seeker
Giáp Tay Seeker
Giá: 1100 (165)

Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến)
Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến)
Giá: 1200 (350)

Song Kiếm
Song Kiếm
Giá: 1200 (500)

Nắm Đấm Của Jaurim
Nắm Đấm Của Jaurim
Giá: 1200 (450)

Áo Choàng Ám Ảnh
Áo Choàng Ám Ảnh
Giá: 1200 (350)

Gậy Quá Khổ
Gậy Quá Khổ
Giá: 1250 (1250)

Búa Gỗ
Búa Gỗ
Giá: 1250 (500)

Kiếm B.F.
Kiếm B.F.
Giá: 1300 (1300)

Cung Xanh
Cung Xanh
Giá: 1300 (950)

Kiếm Răng Cưa
Kiếm Răng Cưa
Giá: 1300 (500)

Khăn Giải Thuật
Khăn Giải Thuật
Giá: 1300 (850)

Bí Chương Thất Truyền
Bí Chương Thất Truyền
Giá: 1300 (80)

Sách Chiêu Hồn Mejai
Sách Chiêu Hồn Mejai
Giá: 1400 (1050)

Mặt Nạ Ma Ám
Mặt Nạ Ma Ám
Giá: 1500 (665)

Ngọc Quên Lãng
Ngọc Quên Lãng
Giá: 1500 (665)

Kiếm Hải Tặc
Kiếm Hải Tặc
Giá: 1500 (250)

Di Vật Thăng Hoa
Di Vật Thăng Hoa
Giá: 1500 (250)

Di Vật Ác Thần
Di Vật Ác Thần
Giá: 1800 (550)

Di Vật Thượng Nhân
Di Vật Thượng Nhân
Giá: 1800 (550)

Dây Chuyền Chuộc Tội
Dây Chuyền Chuộc Tội
Giá: 2100 (650)

Hòm Bảo Hộ Của Mikael
Hòm Bảo Hộ Của Mikael
Giá: 2100 (500)

Vương Miện Shurelya
Vương Miện Shurelya
Giá: 2100 (400)

Dây Chuyền Iron Solari
Dây Chuyền Iron Solari
Giá: 2200 (650)

Lời Thề Hiệp Sĩ
Lời Thề Hiệp Sĩ
Giá: 2200 (600)

Cờ Lệnh Hiệu Triệu
Cờ Lệnh Hiệu Triệu
Giá: 2200 (200)

Tụ Bão Zeke
Tụ Bão Zeke
Giá: 2250 (250)

Lư Hương Sôi Sục
Lư Hương Sôi Sục
Giá: 2300 (650)

Đao Tím
Đao Tím
Giá: 2400 (380)

Giáp Thiên Thần
Giáp Thiên Thần
Giá: 2400 (200)

Kiếm Manamune
Kiếm Manamune
Giá: 2400 (775)

Thần Kiếm Muramana
Thần Kiếm Muramana
Giá: 2400 (0)

Song Sinh Ma Quái
Song Sinh Ma Quái
Giá: 2400 (650)

Gươm Truy Tung Phù Phép: Quỷ Lửa
Gươm Truy Tung Phù Phép: Quỷ Lửa
Giá: 2500 (600)

Đao Đụng Độ Phù Phép: Quỷ Lửa
Đao Đụng Độ Phù Phép: Quỷ Lửa
Giá: 2500 (600)

Thú Tượng Thạch Giáp
Thú Tượng Thạch Giáp
Giá: 2500 (380)

Đai Lưng Hextech
Đai Lưng Hextech
Giá: 2500 (650)

Cuồng Cung Runaan (Chỉ đánh xa)
Cuồng Cung Runaan (Chỉ đánh xa)
Giá: 2600 (800)

Đại Bác Liên Thanh
Đại Bác Liên Thanh
Giá: 2600 (600)

Dao Điện Statikk
Dao Điện Statikk
Giá: 2600 (600)

Ma Vũ Song Kiếm
Ma Vũ Song Kiếm
Giá: 2600 (800)

Lời Nhắc Tử Vong
Lời Nhắc Tử Vong
Giá: 2600 (300)

Nỏ Thần Dominik
Nỏ Thần Dominik
Giá: 2600 (300)

Trượng Pha Lê Rylai
Trượng Pha Lê Rylai
Giá: 2600 (915)

Gươm Truy Tung Phù Phép: Chiến Binh
Gươm Truy Tung Phù Phép: Chiến Binh
Giá: 2625 (525)

Gươm Truy Tung Phù Phép: Huyết Đao
Gươm Truy Tung Phù Phép: Huyết Đao
Giá: 2625 (625)

Gươm Truy Tung Phù Phép: Thần Vọng
Gươm Truy Tung Phù Phép: Thần Vọng
Giá: 2625 (340)

Đao Đụng Độ Phù Phép: Chiến Binh
Đao Đụng Độ Phù Phép: Chiến Binh
Giá: 2625 (525)

Đao Đụng Độ Phù Phép: Huyết Đao
Đao Đụng Độ Phù Phép: Huyết Đao
Giá: 2625 (625)

Đao Đụng Độ Phù Phép: Thần Vọng
Đao Đụng Độ Phù Phép: Thần Vọng
Giá: 2625 (340)

Trượng Hư Vô
Trượng Hư Vô
Giá: 2650 (1365)

Nhiễu Trượng Ohmwrecker
Nhiễu Trượng Ohmwrecker
Giá: 2650 (950)

Vinh Quang Chân Chính
Vinh Quang Chân Chính
Giá: 2650 (1100)

Găng Tay Băng Giá
Găng Tay Băng Giá
Giá: 2700 (750)

Tim Băng
Tim Băng
Giá: 2700 (800)

Thông Đạo Zz'rot
Thông Đạo Zz’rot
Giá: 2700 (1080)

Trượng Trường Sinh
Trượng Trường Sinh
Giá: 2700 (750)

Mũ Thích Nghi
Mũ Thích Nghi
Giá: 2800 (1000)

Giáp Tâm Linh
Giáp Tâm Linh
Giá: 2800 (800)

Súng Ngắn Hextech
Súng Ngắn Hextech
Giá: 2800 (450)

Giáp Máu Warmog
Giáp Máu Warmog
Giá: 2850 (400)

Giáp Liệt Sĩ
Giáp Liệt Sĩ
Giá: 2900 (1100)

Khiên Băng Randuin
Khiên Băng Randuin
Giá: 2900 (900)

Áo Choàng Lửa
Áo Choàng Lửa
Giá: 2900 (800)

Mặt Nạ Vực Thẳm
Mặt Nạ Vực Thẳm
Giá: 2900 (1080)

Đồng Hồ Cát Zhonya
Đồng Hồ Cát Zhonya
Giá: 2900 (200)

Ngọc Hút Phép
Ngọc Hút Phép
Giá: 2900 (800)

Dạ Kiếm Draktharr
Dạ Kiếm Draktharr
Giá: 2900 (700)

Kiếm Ma Youmuu
Kiếm Ma Youmuu
Giá: 2900 (700)

Rìu Đen
Rìu Đen
Giá: 3000 (950)

Nanh Nashor
Nanh Nashor
Giá: 3000 (1000)

Quỷ Thư Morello
Quỷ Thư Morello
Giá: 3000 (650)

Dây Chuyền Chữ Thập
Dây Chuyền Chữ Thập
Giá: 3000 (800)

Áo Choàng Bóng Tối
Áo Choàng Bóng Tối
Giá: 3100 (725)

Búa Băng
Búa Băng
Giá: 3100 (900)

Mặt Nạ Đọa Đầy Lyandry
Mặt Nạ Đọa Đầy Lyandry
Giá: 3100 (750)

Vọng Âm Của Luden
Vọng Âm Của Luden
Giá: 3200 (1050)

Song Kiếm Tai Ương
Song Kiếm Tai Ương
Giá: 3200 (450)

Quyền Trượng Thiên Thần
Quyền Trượng Thiên Thần
Giá: 3200 (915)

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Giá: 3200 (0)

Móng Vuốt Sterak
Móng Vuốt Sterak
Giá: 3200 (725)

Chùy Gai Malmortius
Chùy Gai Malmortius
Giá: 3250 (850)

Cuồng Đao Guinsoo
Cuồng Đao Guinsoo
Giá: 3300 (990)

Vô Cực Kiếm
Vô Cực Kiếm
Giá: 3400 (425)

Lưỡi Hái Linh Hồn
Lưỡi Hái Linh Hồn
Giá: 3400 (200)

Gươm Của Vua Vô Danh
Gươm Của Vua Vô Danh
Giá: 3400 (900)

Kiếm Súng Hextech
Kiếm Súng Hextech
Giá: 3400 (850)

Rìu Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
Rìu Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
Giá: 3500 (525)

Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
Giá: 3500 (700)

Vũ Điệu Tử Thần
Vũ Điệu Tử Thần
Giá: 3500 (625)

Đao Thủy Ngân
Đao Thủy Ngân
Giá: 3600 (525)

Mũ Phù Thủy Rabadon
Mũ Phù Thủy Rabadon
Giá: 3600 (1100)

Kiếm Máu
Huyết Kiếm
Giá: 3700 (1150)

Tam Hợp Kiếm
Tam Hợp Kiếm
Giá: 3733 (333)

Trang bị đặc biệt

Giày miễn phí phút 10
Giày miễn phí phút 10
Giá: 0 (0)

Đồng Hồ Ngưng Đọng
Đồng Hồ Ngưng Đọng
Giá: 0 (0)

Dây Chuyền Cứu Rỗi
Dây Chuyền Cứu Rỗi
Giá: 2600 (500)

Vòng Tròn Iron Solari
Vòng Tròn Iron Solari
Giá: 2700 (500)

Mặt Nạ Hỏa Ngục
Mặt Nạ Hỏa Ngục
Giá: 3900 (1000)

Áo Choàng Dung Nham
Áo Choàng Dung Nham
Giá: 2900 (800)

Lưỡng Cực Zhonya
Lưỡng Cực Zhonya
Giá: 3900 (1000)

Rìu Nham Tinh
Rìu Nham Tinh
Giá: 4000 (1000)

Hỏa Cực Kiếm
Hỏa Cực Kiếm
Giá: 4400 (1000)

Vương Miện Phù Thủy Rabadon
Vương Miện Phù Thủy Rabadon
Giá: 4600 (1000)

Tam Luyện Kiếm
Tam Luyện Kiếm
Giá: 4733 (1000)

Mũi Giáo Hắc Ám
Mũi Giáo Hắc Ám
Giá: 0 (0)

Lõi Công Nghệ Nguyên Bản
Lõi Công Nghệ Nguyên Bản
Giá: 0 (0)

Lõi Công Nghệ MK-1
Lõi Công Nghệ MK-1
Giá: 1250 (1250)

Lõi Công Nghệ MK-2
Lõi Công Nghệ MK-2
Giá: 2250 (1000)

Lõi Công Nghệ Hoàn Hảo
Lõi Công Nghệ Hoàn Hảo
Giá: 3000 (750)

Mưa Bom Bão Đạn
Mưa Bom Bão Đạn
Giá: 0

Hậu Duệ Tử Thần
Hậu Duệ Tử Thần
Giá: 0

Hào Khí Dâng Cao
Hào Khí Dâng Cao
Giá: 0

Mắt Vật Tổ lộ diện (Phụ kiện)
Mắt Vật Tổ lộ diện (Phụ kiện)
Giá: 0 (0)

Mắt Vật Tổ tàng hình (Phụ kiện)
Mắt Vật Tổ tàng hình (Phụ kiện)
Giá: 0 (0)

Head of Kha'Zix
Head of Kha’Zix
Giá: 0 (0)

Elixir Of Skill
Elixir Of Skill
Giá: 0 (0)

Explorer's Ward
Explorer’s Ward
Giá: 0 (0)

Eye of the Herald
Eye of the Herald
Giá: 0 (0)

Soul Anchor (Trinket)
Soul Anchor (Trinket)
Giá: 0 (0)

II. Trang bị trên bản đồ Khu Rừng Quỷ Dị

Máy Quét Hextech
Máy Quét Hextech
Giá: 0 (0)

Rìu Độc
Rìu Độc
Giá: 1200 (450)

Máy Quét Hextech
Máy Quét Hextech
Giá: 2050 (350)

Cung Ánh Sáng
Cung Ánh Sáng
Giá: 2350 (350)

Huyết Đao
Huyết Đao
Giá: 2400 (625)

Nguyệt Kiếm
Nguyệt Kiếm
Giá: 2500 (580)

Huyết Giáp Chúa Tể
Huyết Giáp Chúa Tể
Giá: 2550 (900)

Gươm Tu Sĩ
Gươm Tu Sĩ
Giá: 2700 (300)

Chùy Gai Lãnh Chúa Van Damm
Chùy Gai Lãnh Chúa Van Damm
Giá: 3000 (700)

Mũ Phù Thủy Wooglet
Mũ Phù Thủy Wooglet
Giá: 3500 (450)

Vương Miện Phù Thủy Wooglet
Vương Miện Phù Thủy Wooglet
Giá: 4550 (1050)

III. Trang bị trên bản đồ Vực Gió Hú (Aram)

Chiết Xuất Oracle
Chiết Xuất Oracle
Giá: 300 (300)

Tù Và Vệ Quân
Tù Và Vệ Quân
Giá: 950 (950)

Băng Cầu
Băng Cầu
Giá: 950 (950)

Búa Bạch Kim
Búa Bạch Kim
Giá: 950 (950)

Nước Mắt Nữ Thần (Crystal Scar)
Nước Mắt Nữ Thần (Nạp Nhanh)
Giá: 750 (275)

Kiếm Manamune (Crystal Scar)
Kiếm Manamune (Nạp Nhanh)
Giá: 2400 (775)

Trượng Trường Sinh (Crystal Scar)
Trượng Trường Sinh (Nạp Nhanh)
Giá: 2700 (750)

Quyền Trượng Thiên Thần (Crystal Scar)
Quyền Trượng Thiên Thần (Nạp Nhanh)
Giá: 3100 (1100)

Diet Poro-Snax
Diet Poro-Snax
Giá: 0

Poro-Snax
Poro-Snax
Giá: 0

III. Trang bị trên bản đồ The Crystal Scar

Nước Mắt Nữ Thần (Crystal Scar)
Nước Mắt Nữ Thần (Nạp Nhanh)
Giá: 750 (275)

Kiếm Manamune (Crystal Scar)
Kiếm Manamune (Nạp Nhanh)
Giá: 2400 (775)

Trượng Trường Sinh (Crystal Scar)
Trượng Trường Sinh (Nạp Nhanh)
Giá: 2700 (750)

Quyền Trượng Thiên Thần (Crystal Scar)
Quyền Trượng Thiên Thần (Nạp Nhanh)
Giá: 3100 (1100)

Golden Transcendence
Golden Transcendence
Giá: 750 (275)

Golden Transcendence (Disabled)
Golden Transcendence (Disabled)
Giá: 750 (275)

IV. Trang bị trên bản đồ Vực Gió Hú (Chế độ Huyền Thoại về vị Vua Poro)

Bánh Quy Đông Lạnh
Bánh Quy Đông Lạnh
Giá: 0

Bánh Quy Cay Cấp 7
Bánh Quy Cay Cấp 7
Giá: 0

Bánh Quy Cà Phê
Bánh Quy Cà Phê
Giá: 0

Hộp Bánh Quy Tiệc Bảy Màu!
Hộp Bánh Quy Tiệc Bảy Màu!
Giá: 0

V. Trang bị trên bản đồ Summoner’s Rift (Chế độ Nhà Chính Thất Thủ)

Trụ: Tia Hủy Diệt
Trụ: Tia Hủy Diệt
Giá: 0

Vùng Tốc Biến
Vùng Tốc Biến
Giá: 0

Trường Entropy
Trường Entropy
Giá: 0

Trụ: Bão Lửa Ma Thuật
Trụ: Bão Lửa Ma Thuật
Giá: 0

Máy Bắn Công Thành
Máy Bắn Công Thành
Giá: 0

Cờ Lệnh Tiên Phong
Cờ Lệnh Tiên Phong
Giá: 0

Vật Tổ Che Chắn
Vật Tổ Che Chắn
Giá: 0

Thảm Dịch Chuyển
Thảm Dịch Chuyển
Giá: 0

Hoàn Tiền Công Thành
Hoàn Tiền Công Thành
Giá: 0

Seer Stone (Trinket)
Seer Stone (Trinket)
Giá: 0

Siege Sight Warder
Siege Sight Warder
Giá: 0

Siege Teleport
Siege Teleport
Giá: 0

Siege Teleport (Inactive)
Siege Teleport (Inactive)
Giá: 0

VI. Trang bị trên bản đồ Tàn Tích Vũ Trụ (Chế độ Hắc Tinh: Điểm Kỳ Dị)

Chế độ ngắn hạn:
Hắc Tinh: Điểm Kỳ Dị là một chế độ 3v3 siêu tốc hoàn toàn mới, thi đấu ở Tàn Tích Vũ Trụ, một mảnh đất trôi dạt giữa không gian. Sử dụng Thresh Hắc Tinh để Án Tử và Lưỡi Hái Xoáy kẻ địch vào hố đen, đồng thời tránh bị đối thủ làm vậy với chính mình càng lâu càng tốt (sử dụng Thresh Hắc Tinh để bắt linh hồn nuôi dưỡng Hắc Tinh và kích hoạt Điểm Kỳ Dị).

Dây Trói Vũ Trụ
Dây Trói Vũ Trụ
Giá: 0

Lồng Đèn Kỳ Dị
Lồng Đèn Kỳ Dị
Giá: 0

Lưỡi Hái Vật Chất Tối
Lưỡi Hái Vật Chất Tối
Giá: 0

Giày Trọng Lực
Giày Trọng Lực
Giá: 0

Áo Choàng Sao
Áo Choàng Sao
Giá: 0

Biểu Tượng Hắc Tinh
Biểu Tượng Hắc Tinh
Giá: 0

VII. Những trang bị đã bị loại khỏi lmht

Máy quét (Phụ kiện)
Máy quét (Phụ kiện)
Giá: 0 (0)

Bánh Qui Total Biscuit
Bánh Quy Total Biscuit
Giá: 50 (0)

Đá Tỏa Sáng
Đá Tỏa Sáng
Giá: 800 (400)

Dao Săn Bắt
Dao Săn Bắt
Giá: 1000 (300)

Hồng Ngọc Tỏa Sáng
Hồng Ngọc Tỏa Sáng
Giá: 1600 (400)

Mắt Ốc Đảo
Mắt Ốc Đảo
Giá: 1900 (250)

Bùa Thăng Hoa
Bùa Thăng Hoa
Giá: 2200 (450)

Mặt Nạ Sơn Thạch
Mặt Nạ Sơn Thạch
Giá: 2200 (550)

Yêu Sách Của Băng Hậu
Yêu Sách Của Băng Hậu
Giá: 2200 (450)

Mắt Giám Sát
Mắt Giám Sát
Giá: 2200 (550)

Mắt Ma Thuật
Mắt Ma Thuật
Giá: 2300 (650)

Dao Săn Bắt Phù Phép: Quỷ Lửa
Dao Săn Bắt Phù Phép: Quỷ Lửa
Giá: 2500 (600)

Dao Săn Bắt Phù Phép: Chiến Binh
Dao Săn Bắt Phù Phép: Chiến Binh
Giá: 2625 (525)

Dao Săn Bắt Phù Phép: Huyết Đao
Dao Săn Bắt Phù Phép: Huyết Đao
Giá: 2625 (625)

Dao Săn Bắt Phù Phép: Thần Vọng
Dao Săn Bắt Phù Phép: Thần Vọng
Giá: 2625 (340)

Project Details:

Tổng số trang bị (items): 221

Categories:
Skills:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ủng hộ Kỹ Năng Game