Select Page

Cốc Quỷ Athene

Cốc Quỷ Athene
  • Sức mạnh phép thuật30
  • Kháng phép30
  • Năng lượng phục hồi : +100% năng lượng phục hồi cơ bản
  • Giảm hổi chiêu10%
  • NỘI TẠI DUY NHẤT: Chuyển 25% sát thương thuần gây ra lên tướng thành Tích Trữ Máu (tối đa 100-250). Hồi máu hoặc tạo lá chắn cho đồng minh tiêu hao số tích trữ bằng 100% giá trị hồi máu hoặc lá chắn và hồi cho đồng minh lượng máu tương đương
  • NỘI TẠI DUY NHẤT – Bất Hòa: Tăng 5 sức mạnh phép thuật với mỗi 25% năng lượng phục hồi cơ bản hiện có. Vô hiệu hóa Hài Hòa trên các trang bị khác của bạn.
  • Giá2100 Vàng

Hướng dẫn cách sử dụng Cốc Quỷ Athene
Chỉ số Cốc Quỷ Athene

Chỉ số Cốc Quỷ Athene

Project Details:
Categories:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *