Select Page

Giáp Gai

Giáp Gai
  • +250 Máu
  • +75 Giáp
  • Nội tại DUY NHẤT – Gai Góc: Khi bị tấn công bởi các đòn đánh thường, phản lại sát thương phép bằng với 10% Giáp Cộng Thêm cộng 25% sát thương gánh chịu, gây hiệu ứng Vết Thương Sâu lên kẻ tấn công trong 1 giây.
  • Nội tại DUY NHẤT – Thép Lạnh: Khi bị trúng đòn đánh thường, làm cậm tốc độ đánh của kẻ tấn công đi 15% trong 1 giây.
  • Giá: 2900 vàng

Hướng dẫn sử dụng Giáp Gai
Chỉ số Giáp Gai

Chỉ số Giáp Gai

Project Details:
Categories:
Skills:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ủng hộ Kỹ Năng Game