Select Page

Project Category: Champions

Rakan – Anh chàng quyến rũ

Rakan – Anh chàng quyến rũ (The Charmer) Sát thương: 1/3 Chống chịu: 2/3 Khống chế: 3/3 Cơ động: 3/3 Đa dụng: 3/3 Độ khó: 2/3 Hỗ trợ – ? Sát thương: Phép Giá: 99RP/6300IP Phiên bản 7.10 (01/06/2017) Menu Chỉ số cơ bản Rakan Kỹ năng Rakan Trang phục Rakan Trang bị Rakan Truyền thuyết Rakan I. Chỉ số cơ bản Rakan Máu (Heath): 510 (+85 mỗi cấp) (max 1955) Năng Lượng (Mana): 315 (+50 mỗi cấp) (max 1165) Giáp (Armor): 24 (+3.9 mỗi cấp) (max 90.3) Sức mạnh công kích (Attack dame): 62 (+3.5 mỗi cấp) (max 122) Tốc...

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game