Select Page

Project Category: Thuật ngữ

Tổng hợp những thuật ngữ trong lol

Nhiều khi chơi lol bạn không hiểu đồng minh hay đối thủ đang nói gì vì họ dùng những thuật ngữ lạ phải không. Sau đây là những từ phổ biến, định nghĩa, khái niệm, thuật ngữ trong Liên Minh Huyền Thoại. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thuật Ngữ Ý nghĩa Viết/Hiểu nhầm thành Giải thích ACE Quét sạch ? ? AD (Attack Dame) Sát thương Vật Lý (Sức mạnh Công Kích) at, át / xạ thủ Hay bị nhầm lẫn với ADC nên bây giờ hiểu AD là xạ thủ ADC (Attack Dame Carry) Xạ thủ ad, át,...

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game