Select Page

Project Category: Truyện ngắn

Truyện ngắn Sao Rơi

Dẫn truyện: Giấc Mơ Tôi cứ mơ mãi giấc mơ . Mới đầu, nó đen như mực. Tăm tối đến nỗi tôi không chắc mắt mình có đang mở không. Như thể tỉnh giấc giữa lúc mất điện vậy. Từng chút ánh sáng thân thuộc vụt tắt, bị nuốt chửng hoàn toàn. Chỉ có tôi và màn đêm tận cùng. Không thể chịu nổi, tôi cố vươn tay, hy vọng rằng đây chỉ là một thoáng bất tỉnh, rằng tôi có thể gạt bỏ gánh nặng đơn độc như thể gạt đi đống chăn dày. Nhưng bóng tối không...

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game