Select Page

Project Skill: Áo Choàng Gai

Áo Choàng Gai

  +35 Giáp Nội tại DUY NHẤT – Gai Góc: Khi trúng một đòn đánh thường, phản lại 20 sát thương phép, gây hiệu ứng Vết Thương Sâu lên kẻ tấn công trong 1 giây. Hướng dẫn sử dụng Áo Choàng Gai...

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game