Select Page

Project Skill: Caitlyn

Caitlyn – Cảnh sát trưởng Piltover

Caitlyn – Cảnh Sát Trưởng Piltover (The Sheriff of Piltover) Sát thương: 3/3 Chống chịu: 1/3 Khống chế: 2/3 Cơ động: 2/3 Đa dụng: 1/3 Độ khó: 1/3 Xạ thủ – ? Sát thương: Vật lý Giá: 6300IP/99RP Phiên bản: 7.10 (01/06/2017) Menu Chỉ số cơ bản Caitlyn Kỹ năng Caitlyn Trang phục Caitlyn Trang bị Caitlyn Truyền thuyết Caitlyn I. Chỉ số cơ bản Caitlyn Máu (Heath): 524.4 (+80 mỗi cấp) Năng Lượng (Mana): 313.7 (+35 mỗi cấp) Giáp (Armor): 22.88 (+3.5 mỗi cấp) Sức mạnh công kích (Attack dame): 53.66 (+2.18 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển...

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game