Select Page

Project Skill: Cốc Quỷ Athene

Cốc Quỷ Athene

Sức mạnh phép thuật: 30 Kháng phép: 30 Năng lượng phục hồi : +100% năng lượng phục hồi cơ bản Giảm hổi chiêu: 10% NỘI TẠI DUY NHẤT: Chuyển 25% sát thương thuần gây ra lên tướng thành Tích Trữ Máu (tối đa 100-250). Hồi máu hoặc tạo lá chắn cho đồng minh tiêu hao số tích trữ bằng 100% giá trị hồi máu hoặc lá chắn và hồi cho đồng minh lượng máu tương đương NỘI TẠI DUY NHẤT – Bất Hòa: Tăng 5 sức mạnh phép thuật với mỗi 25% năng lượng phục hồi cơ bản hiện có. Vô hiệu hóa Hài Hòa trên các trang bị khác của bạn. Giá: 2100 Vàng Hướng dẫn...

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game