Select Page

Project Skill: Giáp Gai

Giáp Gai

+250 Máu +75 Giáp Nội tại DUY NHẤT – Gai Góc: Khi bị tấn công bởi các đòn đánh thường, phản lại sát thương phép bằng với 10% Giáp Cộng Thêm cộng 25% sát thương gánh chịu, gây hiệu ứng Vết Thương Sâu lên kẻ tấn công trong 1 giây. Nội tại DUY NHẤT – Thép Lạnh: Khi bị trúng đòn đánh thường, làm cậm tốc độ đánh của kẻ tấn công đi 15% trong 1 giây. Giá: 2900 vàng Hướng dẫn sử dụng Giáp Gai...

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game