Select Page

Project Skill: Irelia

Irelia – Vũ Kiếm Sư

Irelia – Vũ Kiếm Sư (Champion The Blade Dancer) Sát thương: ?/3 Chống chịu: ?/3 Khống chế: ?/3 Cơ động: ?/3 Đa dụng: ?/3 Độ khó: ?/3 Đấu sĩ – ? Sát thương: Vật lý Giá: 6300IP/99RP Phiên bản sửa lại: 8.6 (22/03/2018) Vị tướng thứ ? Lớn lên trong sự chiếm đóng của Noxus, Irelia đã phát triển một phong cách chiến đấu lạ lùng—và nguy hiểm—ở Ionia. Trong khi gần như cả nhà chết dưới tay lũ xâm lược, cô đã sống sót và học cách sử dụng phi kiếm chỉ bằng ý chí kiên định của...

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game