Select Page

Project Skill: Pyke

Pyke – Sát Thủ Vùng Nước Đỏ

Pyke – Sát Thủ Vùng Nước Đỏ (The Bloodharbor Ripper) Sát thương: ?/3 Chống chịu: ?/3 Khống chế: ?/3 Cơ động: ?/3 Đa dụng: ?/3 Độ khó: ?/3 Hỗ trợ – Sát thủ Sát thương: Vật lý Giá: 6300IP/99RP Phiên bản: 8.10 (?/05/2018) Vị tướng thứ 141 Bị đồng đội mặc cho chết đuối, nhưng Pyke không chịu chìm mãi dưới đáy sâu. Nhiều năm sau, Sát Thủ Vùng Nước Đỏ vẫn lẩn khuất quanh Cảng Giết Mổ, gạch đi hết cái tên này đến cái tên khỏi danh sách dài vô tận. Chờ đã… trông ngươi quen lắm…...

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game