Select Page

Project Skill: Rakan

Top Xayah and Rakan montage

Video clip những pha highlight của cặp đôi Rakan and Xayah (anh chàng quyến rũ và cô nàng nổi loạn) highlight montage đáng xem nhất...

Read More

Rakan – Anh chàng quyến rũ

Rakan – Anh chàng quyến rũ (The Charmer) Sát thương: 1/3 Chống chịu: 2/3 Khống chế: 3/3 Cơ động: 3/3 Đa dụng: 3/3 Độ khó: 2/3 Hỗ trợ – ? Sát thương: Phép Giá: 99RP/6300IP Phiên bản 7.10 (01/06/2017) Menu Chỉ số cơ bản Rakan Kỹ năng Rakan Trang phục Rakan Trang bị Rakan Truyền thuyết Rakan I. Chỉ số cơ bản Rakan Máu (Heath): 510 (+85 mỗi cấp) (max 1955) Năng Lượng (Mana): 315 (+50 mỗi cấp) (max 1165) Giáp (Armor): 24 (+3.9 mỗi cấp) (max 90.3) Sức mạnh công kích (Attack dame): 62 (+3.5 mỗi cấp) (max 122) Tốc...

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game