Select Page

Project Skill: Remake

Tất cả các câu lệnh trong lmht

Khi chơi lmht lol có thể bạn sẽ muốn làm nhanh một điều gì đó. Lúc nào, những câu lệnh nhanh là rất cần thiết, nếu không có thể khiến bạn lên bảng đếm số vì không để ý đấy. Vì vậy KNG sẽ tổng hợp tất cả các câu lệnh cần thiết khi chơi Liên Minh Huyền Thoại cho các bạn nha!   I. Câu lệnh chat 1. Mở chat (Opening chat) Bấm “Enter + nội-dung” để truyền đạt đến tất cả đồng minh —> Bấm “Enter” để gửi. Như vậy nội dung sẽ được gửi đến tất cả...

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game