Select Page

Project Skill: Vinh Danh

Những câu hỏi thường gặp về Hệ Thống Vinh Danh

Hệ thống Vinh Danh 2.0 của Liên Minh Huyền Thoại khá là thú vị và hấp dẫn. Tuy nhiên, chắc hẳn, các bạn sẽ gặp nhiều câu hỏi khi sử dụng Hệ Thống Vinh Danh mới này rồi. KNG sẽ giải đáp một vài những câu hỏi thường gặp về HTVD này. Tìm hiểu về Hệ Thống Vinh Danh tại: Hệ Thống Vinh Danh 2017 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); I. Những câu hỏi về Cấp Vinh Danh 1. Tại sao cấp Vinh Danh của tôi lại là 2? Khởi đầu của tất cả mọi người đều là 2,...

Read More

Hệ thống Vinh Danh 2018

Hệ thống Vinh Danh mới sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta ghi nhận những đóng góp của đồng đội trong trận đấu và tưởng thưởng xứng đáng những gì họ đã làm được Chiến đấu để được mọi người Vinh Danh. Không phân biệt bạn hay thù Bạn có thể xem thêm thông tin về Hệ Thống Vinh Danh   https://lienminh.garena.vn/phan-thuong-vinh-danh-2017/video/magic_orange_emblem_v2.mp4 I. Lễ Vinh Danh Ngay khi Nhà Chính nổ, trước khi bạn được chuyển đến màn hình sau trận đấu, Lễ Vinh Danh sẽ xuất hiện. Tại đây, mỗi người sẽ chỉ được Vinh Danh 1 đồng đội duy nhất, như vậy Vinh Danh sẽ nặng hơn cho cả người cho lẫn nhận....

Read More

Ủng hộ Kỹ Năng Game