Select Page

Sự kiện Quyết Đấu 2018

Sự kiện Quyết Đấu 2018
Đến hẹn lại lên, năm nay, sự kiện Quyết Đấu 2018 sẽ diễn ra giữa Garen Sư VươngDarius Lang Vương. Ai sẽ là kẻ chiến thắng? Tất cả phụ thuộc và sự lựa chọn của chúng ta. Cùng Kỹ Năm Game tìm hiểu chút nào!

Rap Battle Thần Vương Quyết Đấu: Garen vs Darius | Rhymastic vs YC

I. Sự kiện Quyết Đấu 2018

Ở đâu có chiến tranh, ở đó có sức mạnh. Nhưng ai sẽ ngự trị? Bạn là người quyết định.

Sự kiên Quyết Đấu 2018 là trận chiến giữa Garen Sư Vương và Darius Lang Vương. Bao gồm sự xuất hiên của 2 trang phục Quyết Đấu 2018, báu vật, chuỗi nhiệm vụ sự kiện hấp dẫn.

Thời gian: Diễn ra từ ngày 28/06 đến 13:59 ngày 11/07

 

II. Nhiệm vụ Quyết Đấu 2018

Để tham gia chuỗi nhiệm vụ Quyết Đấu, bạn cần chọn cho mình Garen Sư Vương hoặc Darius Lang Vương khi đăng nhập. Mỗi quyết định sẽ có những nhiệm vụ riêng, không thể thay đổi lựa chọn nên hãy quyết định cẩn thận.

1. Chuỗi nhiệm vụ Garen Sư Vương

Nhiệm vụ hàng ngày Mục tiêu Phần thưởng
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 1) Chơi 2 trận trong đó bạn cắm ít nhất 1 Mắt Kiểm Soát
HOẶC
Thắng 1 trận ARAM
5 Kỉ vật Quyết Đấu
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 2) Gây 10000 sát thương lên tướng 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 3) Đội của bạn giành Chiến Công Đầu
HOẶC
Thắng 1 trận ARURF
5 Kỉ vật Quyết Đấu
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 4) Đội của bạn tiêu diệt 800 lính 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 5) Tiêu 20000 vàng 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 6) Đội của bạn phá trụ đầu (Summoner’s Rift) 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 7) Có 12 hạ gục và/hoặc hỗ trợ 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 8) Gây 3000 sát thương lên mục tiêu 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 9) Đội của bạn tiêu diệt Baron Nashor
HOẶC
Có 10 hạ gục
5 Kỉ vật Quyết Đấu
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 10) Đội của bạn tiêu diệt 2 Rồng
HOẶC
Có 20 hỗ trợ
5 Kỉ vật Quyết Đấu
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 11) Đội của bạn phá 6 trụ 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Hòa Bình Vương Giả (Ngày 12) Thắng 1 trận PvP
HOẶC
Hồi 10000 máu
5 Kỉ vật Quyết Đấu
Chuỗi nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng
Tiếng Gầm Demacia (1/10) Thắng 1 trận Biểu tượng Sư Tử
20 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Demacia (2/10) Thắng 2 trận PvP trong đó bạn cắm 5 mắt
HOẶC
Gây 120000 sát thương lên tướng
10 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Demacia (3/10) Có 30 hạ gục và/hoặc hỗ trợ

Dùng Phép Bổ Trợ 20 lần

Đội của bạn phá 2 nhà lính
10 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Demacia (4/10) Thắng 1 trận có tướng Demacia trong đội
HOẶC
Thắng 2 trận ARURF
10 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Demacia (5/10) Thắng 1 trận PvP Summoner’s Rift trong thời gian dưới 30 phút
HOẶC
Thắng 3 trận PvP
20 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Demacia (6/10) Đội của bạn tiêu diệt cả Rồng và Baron Nashor trong 1 trận
HOẶC
Có 75 hạ gục và/hoặc hỗ trợ trong trận PvP
10 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Demacia (7/10) Thắng 3 trận PvP trong đó bạn cắm 2 Mắt Kiểm Soát
HOẶC
Có 80 hạ gục và/hoặc hỗ trợ
500 Tinh Hoa Lam
20 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Demacia (8/10) Đội của bạn tiêu diệt 3 Rồng

Đội của bạn phá 10 trụ

Đội của bạn tiêu diệt 1800 lính
500 Tinh Hoa Lam
20 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Demacia (9/10) Thắng 1 trận có tướng Noxus trong đội địch
HOẶC
Thắng 3 trận
20 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Demacia (10/10) Thắng 1 trận trong thời gian dưới 30 phút Biểu cảm Quyết Đấu 2018

2. Chuỗi nhiệm vụ Darius Lang Vương

Nhiệm vụ hàng ngày Mục tiêu Phần thưởng
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 1) Đội của bạn giành Chiến Công Đầu
HOẶC
Thắng 1 trận ARURF
5 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 2) Đội của bạn tiêu diệt Baron Nashor
-HOẶC-
Có 10 hạ gục
5 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 3) Đội của bạn tiêu diệt 800 lính 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 4) Thắng 1 trận PvP
HOẶC
Hồi 10000 máu
5 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 5) Có 12 hạ gục và/hoặc hỗ trợ 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 6) Chơi 2 trận trong đó bạn cắm ít nhất 1 Mắt Kiểm Soát
HOẶC
Thắng 1 trận ARAM
5 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 7) Đội của bạn phá 6 trụ 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 8) Đội của bạn tiêu diệt 2 Rồng
HOẶC
Có 20 hỗ trợ
5 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 9) Gây 10000 sát thương lên tướng 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 10) Tiêu 20000 vàng 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 11) Gây 3000 sát thương lên mục tiêu 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gọi Chiến Tranh (Ngày 12) Đội của bạn phá trụ đầu (Summoner’s Rift) 5 Kỉ vật Quyết Đấu
Chuỗi nhiệm vụ Mục tiêu Phần thưởng
Tiếng Gầm Noxus (1/10) Thắng 1 trận Biểu tượng Chó Sói
20 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Noxus (2/10) Thắng 2 trận PvP trong đó bạn cắm 2 Mắt Kiểm Soát
HOẶC
Có 50 hạ gục và/hoặc hỗ trợ
10 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Noxus (3/10) Đội của bạn tiêu diệt 2 Rồng

Đội của bạn phá 8 trụ

Đội của bạn tiêu diệt 1200 lính
10 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Noxus (4/10) Thắng 1 trận có tướng Noxus trong đội
HOẶC
Thắng 2 trận ARURF
10 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Noxus (5/10) Thắng 1 trận PvP Summoner’s Rift trong thời gian dưới 30 phút
HOẶC
Thắng 3 trận PvP
20 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Noxus (6/10) Đội của bạn tiêu diệt cả Rồng và Baron Nashor trong 1 trận
HOẶC
Có 75 hạ gục và/hoặc hỗ trợ trong trận PvP
10 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Noxus (7/10) Thắng 3 trận PvP trong đó bạn cắm 5 mắt
HOẶC
Gậy 180000 sát thương lên tướng
500 Tinh Hoa Lam
20 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Noxus (8/10) Có 40 hạ gục và/hoặc hỗ trợ

Dùng Phép Bổ Trợ 30 lần

Đội của bạn phá 3 nhà lính
500 Tinh Hoa Lam
20 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Noxus (9/10) Thắng 1 trận có tướng Demacia trong đội địch
HOẶC
Thắng 3 trận
20 Kỉ vật Quyết Đấu
Tiếng Gầm Noxus (10/10) Thắng 1 trận trong thời gian dưới 30 phút Biểu cảm Quyết Đấu 2018

Lưu ý

Bạn có thể đổi Kỷ Vật Quyết Đấu thành hiện vật tại Chế Tạo Hextech. Có rất nhiều phần thưởng hấp dẫn nên nhớ đọc kỹ trước khi đổi nha!

Sau sự kiện, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trước 13:59 ngày 23/07/2018 để nhận được biểu tượng chúc mừng người chiến thắng Quyết Đấu 2018. Nếu chọn đúng vị Thần Vương, bạn sẽ nhận thêm 1000 Tinh Hoa Lam.

Biểu tượng Triều Đại Vĩnh Hằng

Biểu tượng Triều Đại Vĩnh Hằng

Biểu tượng Chiến Tranh Vĩnh Cửu

Biểu tượng Chiến Tranh Vĩnh Cửu

Kịch bản Nhiệm vụ cuối cùng Mục tiêu Phần thưởng
Bạn chọn Garen Sư Vương
Garen Sư Vương thắng
Sư Tử Ngự Trị Thắng 1 trận 1000 Tinh Hoa Lam
Biểu tượng Triều Đại Vĩnh Hằng
Bạn chọn Garen Sư Vương
Garen Sư Vương thua
Sư Tử Mất Ngôi Thắng 1 trận Biểu tượng Chiến Tranh Vĩnh Cửu
Bạn chọn Darius Lang Vương
Darius Lang Vương thắng
Chó Sói Ngự Trị Thắng 1 trận 1000 Tinh Hoa Lam
Biểu tượng Chiến Tranh Vĩnh Cửu
Bạn chọn Darius Lang Vương
Darius Lang Vương thua
Chó Sói Thảm Bại Thắng 1 trận Biểu tượng Triều Đại Vĩnh Hằng

 

III. Chế độ chơi ARURF trở lại

Chế độ chơi ARURF sẽ trở lại cùng sự kiện Quyết Đấu 2018

ARURF sẽ trở lại cùng sự kiện Quyết Đấu 2018

Chế độ chơi ARURF sẽ diễn ra từ 7:00 ngày 28/06/2018 đến 11/07/2018

Xem tại: https://lmht.kynanggame.com/che-do-choi-arurf-se-tro-lai-cung-su-kien-quyet-dau-2018/

IV. Trang phục sự kiện

Bộ đôi trang phục huyền thoại.

1. Garen Sư Vương

Trang phục Garen Sư Vương. Giá: 599 RP

Trang phục Garen Sư Vương. Giá: 599 RP

Xem video: Garen Sư Vương

2. Darius Lang Vương

Trang phục Darius Lang Vương. Giá: 599 RP

Trang phục Darius Lang Vương. Giá: 599 RP

Xem video: Darius Lang Vương

3. Viên Sư Vương

Viên Sư Vương. Giá: 45 RP hoặc 80 Kỉ vật Quyết Đấu

Viên Sư Vương. Giá: 45 RP hoặc 80 Kỉ vật Quyết Đấu

Chắc chắn ra Có thể ra
1 mảnh trang phục ngẫu nhiên Túi Quyết Đấu (3.5%)
Đá Quý (5.4%)
Trang phục Thần Thoại (0.06%)
Tinh Hoa bằng 1.25 lần giá trị phân tách
của mảnh trang phục ngẫu nhiên nhận được (12.5%)

4. Viên Lang Vương

Viên Lang Vương. Giá: 45 RP hoặc 80 Kỉ vật Quyết Đấu

Viên Lang Vương. Giá: 45 RP hoặc 80 Kỉ vật Quyết Đấu

Chắc chắn ra Có thể ra
1 mảnh trang phục ngẫu nhiên Túi Quyết Đấu (3.5%)
Đá Quý (5.4%)
Trang phục Thần Thoại (0.06%)
Mảnh trang phục bằng giá trị với
mảnh trang phục ngẫu nhiên nhận được (12.5%)

5. Túi Quyết Đấu

Túi Quyết Đấu

Túi Quyết Đấu

Không thể mua. Rơi ra ngẫu nhiên từ Viên Sư Vương và Viên Lang Vương. Chứa 5 mảnh trang phục của các tướng cùng phe phái.

Phe phái

Tướng

TP. Bandle

Corki, Lulu, Rumble, Teemo, Tristana, Veigar

Bilgewater

Fizz, Gangplank, Graves, Illaoi, Miss Fortune, Nautilus, Tahm Kench, Twisted Fate, Pyke

Demacia

Fiora, Galio, Garen, Jarvan IV, Lucian, Lux, Poppy, Quinn, Shyvana, Sona, Vayne, Xin Zhao

Freljord

Anivia, Ashe, Braum, Lissandra, Nunu, Olaf, Ornn, Sejuani, Trundle, Tryndamere, Udyr, Volibear

Ionia

Akali, Irelia, Jhin, Karma, Kayn, Kennen, Lee Sin, Master Yi, Shen, Soraka, Syndra, Varus, Yasuo, Zed

Núi Targon

Aurelion Sol, Diana, Leona, Pantheon, Taric, Zoe

Noxus

Cassiopeia, Darius, Draven, Katarina, Kled, LeBlanc, Riven, Sion, Swain, Talon, Vladimir

Piltover

Caitlyn, Camille, Ezreal, Heimerdinger, Jayce, Orianna, Vi

Runeterra

Aatrox, Alistar, Annie, Bard, Brand, Evelynn, Fiddlesticks, Gnar, Gragas, Ivern, Jax, Kayle, Kindred, Malphite, Morgana, Nidalee, Nocturne, Ryze, Shaco, Zilean, Zyra

Quần Đảo Bóng Đêm

Elise, Hecarim,Kalista, Karthus, Maokai, Mordekaiser, Thresh, Yorick

Shurima

Amumu, Azir, Nasus, Rammus, Renekton, Sivir, Skarner, Taliyah, Xerath

Vastaya

Ahri, Nami, Rakan, Rengar, Ngộ Không, Xayah

Hư Không

Cho’Gath, Kai’Sa, Kassadin, Kha’Zix, Kog’Maw, Malzahar, Rek’Sai, Vel’Koz

Zaun

Blitzcrank, Dr. Mundo, Ekko, Janna, Jinx, Singed, Twitch, Urgot, Viktor, Warwick, Zac, Ziggs

 

Sự kiên Quyết Đấu 2018 có chuỗi sự kiện khá dễ thực hiện. Chắc chắn chỉ cần chơi và để ý 1 chút bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ khá nhanh. Phần thưởng của sự kiện rất hấp dẫn đấy. Nhớ theo dõi KNG để cập nhật thông tin sớm nhất nha!

About The Author

Chiko

Chiko gamer tại Kỹ Năng Game, chia sẻ cách chơi Liên Minh Huyền Thoại, tin tức lmht, tiêu điểm tướng, cosplay lol League of Legends

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ủng hộ Kỹ Năng Game