Select Page

Category: PBE

Máy chủ thử nghiệm PBE (Public Beta Environment Server) Liên Minh Huyền Thoại là nơi những sản phẩm mới được thử nghiệm trước khi đưa ra ở phiên bản chính thức, Những chi tiết trên máy chủ thử nghiệm sẽ được chỉnh sửa liên tục cho đến khi cân bằng. Vì thế, thông số, hình ảnh và mọi thay đổi tại đây chưa chắc sẽ xuất hiện trên phiên bản chính thức nên đừng đặt quá nhiều kỳ vọng. Người chơi có thể đăng ký tham gia trải nghiệm trước những sản phẩm mới ở PBE sau khi đạt level 30 ở máy chủ Bắc Mỹ (NA- North American).
Loading

Ủng hộ Kỹ Năng Game