Select Page

Trao phần thưởng Vinh Danh cũ cho tới 30/09

Trao phần thưởng Vinh Danh cũ cho tới 30/09

Chúng ta đã biết trước khi hệ thống Vinh Danh 2.0 ra mắt đã có rất nhiều người từng được Vinh Danh và có phù hiệu tải trận. Họ xứng đáng được nhận phần thưởng. Và đây là lúc trao cho họ phần thưởng. Từ giờ đến 30/09, sẽ có 5 loại phù hiệu được trao tương ứng với Thành tựu Vinh Danh mà người đó đạt được theo từng hạng mục riêng. Thử xem KNG và các bạn sẽ đạt được những biểu tượng gì nha!

 

Biểu tương Đối Thủ Đáng Kính Từng nhận được phù hiệu Đối Thủ Đáng Kính hoặc từng đứng trong nhóm 10% Đối Thủ Đáng Kính tại máy chủ

 

Biểu tượng Thủ Lĩnh Đáng Kính Từng nhận được phù hiệu Thủ Lĩnh Đáng Kính hoặc từng đứng trong nhóm 10% Thân Thiện tại máy chủ

 

Biểu tượng Đồng Đội Đáng Kính Từng nhận được phù hiệu Đồng Đội Đáng Kính hoặc từng đứng trong nhóm 10% Đồng Đội tại máy chủ

 

Biểu tượng Cố Vấn Đáng Kính Từng nhận được phù hiệu Cố Vấn Đáng Kính hoặc từng đứng trong nhóm 10% Tốt Bụng tại máy chủ

 

Biểu tượng Vinh Danh Có 10+ lần được vinh danh ở hệ thống cũ

 

Lưu ý: Bạn cần chơi tối thiểu một trận ghép đội trong vòng một năm qua để nhận phần thưởng.

 

Cùng đăng nhập và nhận biểu tượng Vinh Danh thôi. Có ai đạt được cả 5 biểu tượng không nhỉ?

About The Author

Vương Phương Lan

Vương Phương Lan gamer tại Kỹ Năng Game, chia sẻ cách chơi Liên Minh Huyền Thoại, tin tức lmht, tiêu điểm tướng, cosplay lol League of Legends

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ủng hộ Kỹ Năng Game